GGLA  РУС 
 ENG 
 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

alt : Курсы скачать HTML PDF)

Інформація для клієнтів

Операційні каси здійснюють наступні операції:
• Купівля у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;
• Продаж фізичним особам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;


Касир зобов’язаний:
• Здійснювати всі операції, які здійснює операційна каса.
• Після проведення операції з купівлі або продажу іноземної валюти, касир повинен видати вам квитанцію встановленого зразка.
• Повернути клієнту відповідну суму коштів у національній або іноземній валюті в разі його звернення з відмовою від валютно-обмінної операції не пізніше 15 хвилин після проведення такої операції.

Витяг з інструкції НБУ „Про затвердження Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України“ Затв. Пост. НБУ № 1 від 02.01.2019 р.

Касиру забороняється під час видачі клієнтам грошей проводити, на вимогу останніх, обмін грошей одного номіналу на інший.
Видані із каси гроші клієнт повинен, не відходячи від каси, перевірити поаркушним перерахуванням у присутності касира, який видав гроші.
Претензії одержувача грошей щодо недостачі грошових білетів чи монет не приймаються, якщо гроші не були перераховані ним, не відходячи від каси.

Витяг з Інструкції НБУ № 337 „Про касові операції в банках України“ від 14.08.2003 р.

Операції з купівлі у фізичної особи та продажу фізичній особі готівкової іноземної валюти за готівкові гривні на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 450 000 (незначна сума) гривень, здійснюються без пред’явлення документа, що посвідчує особу, без зазначення у квитанціях про здійснення валютної операції прізвища, імені, по батькові (за наявності) цієї особи.
Операції на суми, що перевищують незначні суми здійснюються операційною касою за умови повної ідентифікації та верифікації клієнта.

Дані про особу, отримані у процесі обслуговування клієнтів під час здійснення валютно-обмінних операцій, є банківською таємницею з відповідним режимом їх зберігання, передбаченим главою 10 Закону України „Про банки і банківську діяльність“.